Olav Thons stiftelser – Hovedside for Olav Thons stiftelser
VelkommenLogo til Olav Thon Stiftelsen otg-brand.svg

VELKOMMEN TIL

OLAV THONS STIFTELSER

Olav Thons Samfunnsnyttige stiftelse

Olav Thon Stiftelsen

Olav Thons DNT-stiftelse

 

SØK HER

Profilbilde av Olav Thon

Om Olav Thon

Olav Thon er født i 1923. Han vokste opp på gården Thon i Hallingdal, 880 m.o.h. Som barn flest måtte han gjøre alt man kunne sette en liten gutt til, fra gjeting av kuene i utmarken til buføring når dyrene skulle til seters. Han måtte delta i seterstellet, og være slåttekar på gården når han ble stor nok til det.

Allerede som barn var han meget interessert i handel.  8 år gammel bestilte han julekort fra Utstyrsmagasinet i Oslo og dro bygden rundt og solgte julekort.  Fra tidlig i tenårene drev han med kjøp og salg av skinn.  Da mulighetene for studier ble vanskelig på grunn av krigen, tiltok hans handelsvirksomhet i stedet.  Som 18-åring eiet og drev han pelsbutikk på Majorstuen i Oslo – Volvat Pels.  Etter krigen reiste han også utenlands og handlet engros.  Han la seg opp midler som han investerte i fast eiendom, som han fant ut måtte være en varig og solid investering.

Som eiendomsutvikler bygget Olav Thon gjennom årene opp en stor portefølje; han startet med bygårder og kjøpesentre, og investerte etter hvert også i hoteller.  Han eiet i 2013 – da en vesentlig del av formuen ble overført til Olav Thon Stiftelsen – bl.a. et 70-talls kjøpesentre og et lignende antall hoteller i inn- og utland.  Mindre kjent er hans eierskap i Unger fabrikker, med en betydelig industrivirksomhet.